เดิน - วิ่งการกุศล “จอมไตรรัน”

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ณ สนามกีฬากลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รายได้สมทบการก่อสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

**

** ปิดรับสมัคร **

 • 16 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 800 บาท สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป)  ไม่จำกัดรุ่นอายุ
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 650 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และ 550 บาท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ ที่ยังคงสภาพในปัจจุบัน)
  ชาย/หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
 • VIP (ค่าสมัคร 2,000 บาท) สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ ไม่แบ่งประเภทและรุ่น มีการแข่งขัน 

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากสมัครถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์ รายชื่อจะขึ้นทันที
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้ หากสมัครแบบบุคคลต้องแยกโอนเป็นรายบุคคล

การรับเสื้อ-BIB

 • รับเสื้อ-BIB รอบเดียว วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-BIB ณ บริเวณสนามกีฬากลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-BIB
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน -กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • ไม่มีการรับเสื้อ-BIB ในวันแข่งขัน และหลังงาน ทุกกรณี
 • ผู้ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
 • ประเภทเดิน - วิ่ง บุคคลชาย – หญิง ระยะทาง 16 กม. ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 (OVER ALL) จะได้รับถ้วยรางวัลประเภท Over All จากอธิการบดี และจากประธานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประเภทเดิน - วิ่ง บุคคลชาย - หญิง ระยะทาง 16 กม. ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-50 จะได้รับถ้วยรางวัล TOP50 และของที่ระลึก
 • ประเภทเดิน - วิ่ง บุคคลชาย - หญิง ระยะทาง 5 กม. ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 - 10 ทุกรุ่นกลุ่มอายุจะได้รับรางวัล TOP10 และของที่ระลึก

คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2566
- เวลา 10.00 – 19.00 น. - รับเสื้อและBIB

- ณ บริเวณสนามกีฬากลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่  5 กุมภาพันธ์  2566
- เวลา 04.30 น. - วอร์มร่างกาย

- เวลา 04.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 16 กิโลเมตร
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์ / ข้อมูลทั่วไป
เว็บสมัครออนไลน์: www. chomtrirun.com

Facebook Fanpage : จอมไตรรัน
ว่าที่ร้อยตรีอนิรุต หล้าบา โทรศัพท์: 099-9392-441
นายบุญจันทร์ สีสันต์ โทรศัพท์: 086-2608-281